Nhân sự

 

Một yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên những bước đi vững chắc của BID Việt Nam chính là đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Với BID Việt Nam, con người là yếu tố quan trọng nhất, là bước đi đột phá, là giá trị cốt lõi trong những thành công của Công ty. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình, BID luôn đặt trọng tâm vào mảng nhân sự. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số cán bộ nhân viên của Công ty đạt 500 người, độ tuổi trung bình là 27.

 

 

1. Chính sách đãi ngộ

Với phương châm “đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”, BID Việt Nam luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên. Chính sách đãi ngộ được xây dựng dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả công việc; Cạnh tranh với thị trường; Khuyến khích nâng cao chất lượng công việc; Công bằng và minh bạch.

Nhằm khuyến khích và tạo động lực làm việc cho mọi cán bộ nhân viên, năm 2015, BID đã áp dụng chính sách đãi ngộ mới, đảm bảo 100% CBNV biết thu nhập năm của mình ngay từ đầu năm.
Hệ thống đãi ngộ BID được phân thành 4 loại, gồm:

  • Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng); Lương tháng thứ 13 được thưởng vào dịp Tết âm lịch; Thưởng các dịp Lễ trong năm…
  • Phụ cấp: Đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm...
  • Thưởng: Theo hiệu quả kinh doanh và theo thành quả thực hiện dự án/công việc;
  • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp, khám sức khỏe, chế độ nghỉ mát…

2. Chính sách đào tạo

BID Việt Nam luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp với những điều kiện tốt nhất cho mọi cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn. BID rất chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Mọi CBNV khi tham gia các khóa đào tạo đều được Công ty tài trợ toàn bộ học phí.

Một số chương trình đào tạo chính của BID:

  • Đào tạo ươm mầm: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của BID;
  • Đào tạo về công nghệ: Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đào tạo cách sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ công việc nhằm nâng cao năng suất và kỹ năng của mọi nhân viên;
  • Đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ: Tổ chức các lớp học tiếng Anh cho CBNV nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc trong lúc Công ty đang mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài và theo kịp với xu thế hội nhập quốc tế;   
  • Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn: Định kỳ hàng năm, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;
  • Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận: Ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Công ty.

 

3. Chính sách thăng tiến

BID Việt Nam áp dụng các chính sách nhằm tạo các cơ hội thăng tiến cho những cán bộ nhân viên tiềm năng. Công ty đã ban hành một loạt chính sách khuyến khích thăng tiến như: Chính sách quy hoạch cán bộ nguồn (cán bộ cốt cán); Chính sách luân chuyển cán bộ nhân viên; Chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh bạch…

Bên cạnh đó, BID luôn có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có năng lực.

Song song với đó, BID cũng luôn nỗ lực làm chủ công nghệ trên mọi lĩnh vực hoạt động và không ngừng đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các CBNV, tạo ra các giá trị gia tăng cho khách hàng và đối tác.