#

BIDCONS SÁNG TẠO VỚI “MỘT TUẦN LÀM LÃNH ĐẠO”

Ngày 04/06/2018

Từ ngày 07/5/2018, BIDCons – tổng thầu xây dựng uy tín thuộc tập đoàn BIDGroup – triển khai chương trình “Một tuần làm lãnh đạo” dành cho các Trưởng bộ phận, nhằm tạo môi trường lãnh đạo để “thử lửa” và phát triển tổ chức.

Theo cơ chế hoạt động của chương trình, các Trưởng bộ phận của BIDCons sẽ luân phiên đảm nhận cương vị Giám đốc điều hành trong vòng 01 tuần. Trong khoảng thời gian đó, Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu/kế hoạch của tháng/quý/năm đã được Tổng Giám đốc xây dựng và/hoặc thông qua; được quyền điều động, huy động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công công việc tạm thời (hiệu lực trong 1 tuần giữ quyền); được quyền đề xuất sửa đổi, cải tiến, xây dựng mới quy trình hệ thống…

“Một tuần làm Giám đốc điều hành đã cho tôi nhiều trải nghiệm thiết thực” – anh Phạm Khắc Tuyến – Giám đốc điều hành, tuần từ 14 – 20/5

Các hoạt động điều hành của Giám đốc điều hành được bảo trợ bởi Tổng Giám đốc BIDCons và tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính trực cũng như các quy chế, chính sách của công ty, hướng tới mục tiêu chung.

Tổng Giám đốc BIDCons – Trần Anh Đức kỳ vọng thông qua chương trình “Một tuần làm lãnh đạo”, các Trưởng bộ phận sẽ xóa bỏ quan điểm cá nhân, hành động vì mục đích chung của công ty; biết lắng nghe đa chiều, quyết định vì mục tiêu chung và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đồng thời, biết đặt mình vào vị trí của người khác khi tương tác công việc, từ đó tăng cường tinh thần kết nối và chia sẻ khó khăn giữa các phòng ban để thúc đẩy hiệu quả công việc.

Anh Nguyễn Chí Trung – Trưởng phòng Kế hoạch là người đầu tiên đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành khi chương trình chính thức triển khai. Không tránh khỏi “một chút lo lắng và căng thẳng khi phải xử lý thêm nhiều việc mà bản thân chưa từng làm trước đây”, nhưng anh Trung đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc và đưa ra nhiều quyết định quan trọng liên quan đến một số hạng mục thi công tại công trường AZ Lâm Viên, Trần Bình và cải tiến biểu mẫu hồ sơ thanh toán nhà cung cấp vật liệu, vật tư thiết bị.

Anh Nguyễn Chí Trung – Giám đốc điều hành BIDCons – tuần từ 07 – 11/5

 “Bên cạnh sự thấu hiểu hơn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty để có ứng xử phù hợp, chuẩn mực trong công việc, tôi cũng nhận thấy khối lượng công việc Tổng Giám đốc phải giải quyết hàng ngày rất lớn, do đó, tôi ý thức được mình phải xử lý công việc hàng ngày nhanh chóng hơn, chủ động và tham mưu sâu hơn nữa về chuyên môn”, anh Phạm Khắc Tuyến chia sẻ sau một tuần trải nghiệm vị trí Giám đốc điều hành. Anh cũng cho biết, Tổng Giám đốc Trần Anh Đức dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác nội bộ, do vậy, khi điều hành công việc, anh cũng luôn cố gắng duy trì tinh thần team work, đồng thời cải tiến cách thức tiếp cận công việc để đem lại hiệu quả cao.

Có lẽ, bắt nguồn từ chính những suy nghĩ tích cực, chủ động của các nhân vật trải nghiệm như anh Trung, anh Tuyến nên dù mới triển khai được 3 tuần, nhưng chương trình đã đem lại những kết quả tích cực: “Các Trưởng bộ phận đã chủ động hơn rất nhiều trong công việc, phối hợp ngang giữa các bộ phận được cải thiện, từ đó, mọi người hiểu sâu hơn về văn hóa công ty, nâng cao tinh thần đoàn kết”, Tổng Giám đốc Trần Anh Đức đánh giá.

Giám đốc điều hành tuần 4 – anh Lại Hữu Yên trao đổi công việc cùng các phòng ban BIDCons

Với chương trình hoạt động thiết thực và ý nghĩa như “Một tuần làm lãnh đạo”, Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận của BIDCons sẽ là đầu tầu trong việc xây dựng tập thể BIDCons với đầy đủ phẩm chất “Chất lượng – Chính trực – Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ luật và Trách nhiệm”.