#

BUỔI THỰC HÀNH “ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ”

Ngày 02/05/2018

Ngày 23/04, buổi thực hành “Ứng dụng xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB)” đã diễn ra trong không khí sôi nổi tại hội trường tầng 4 – The Garden Hill. Đây là hoạt động nối tiếp hai buổi thảo luận về những kiến thức cơ bản để xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, đồng thời khép lại chương trình đào tạo Xây dựng và vận hành hệ thống KSNB dành cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách liên quan đến hệ thống KSNB của BIDGroup.

Trước khi diễn ra buổi thực hành, Chủ tịch Trần Văn Mạnh đã có chỉ thị giao cho tổ Trợ lý chủ trì việc triển khai ứng dụng sau đào tạo và hỗ trợ các bộ phận chức năng liên quan áp dụng các công cụ đã được giới thiệu trong chương trình đào tạo vào việc thí điểm xây dựng hoặc xem xét/ điều chỉnh quy trình công việc hiện có, nhằm giúp các thành viên công ty cùng nắm vững và hiểu rõ hệ thống KSNB – quản trị rủi ro.

Tại buổi thực hành, đại diện các nhóm đã trình bày nội dung quy trình đã chuẩn bị và áp dụng kiến thức về kiểm soát nội bộ – quản trị rủi ro, bao gồm: ban HCNS với “Quy trình tuyển dụng’, ban Xây dựng với “Quy trình đánh giá và lựa chọn thầu”, ban Đầu tư với “Quy trình chuẩn bị đầu tư dự án”. Sau phần trình bày của các đội, các học viên tham dự đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy trình trước khi giảng viên tổng kết, rút kinh nghiệm cho từng nhóm.

Kết thúc buổi thực hành, giảng viên Bùi Thị Lệ Phương đánh giá: các nhóm đã xây dựng quy trình tốt, tuy nhiên cần lưu ý đến tính cụ thể, chi tiết để từ đó xác định rủi ro và đưa ra được giải pháp phòng ngừa; đồng thời cần chỉ rõ được trách nhiệm của từng cá nhân/ bộ phận cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận để thuận lợi trong quá trình thực hiện, xem xét và đánh giá kết quả.