#

HÀNH TRÌNH “NGƯỜI BID VỚI CỘNG ĐỒNG” 2018 QUA CON SỐ

Ngày 19/12/2018

Hành trình “Người BID với cộng đồng” năm 2018 đã khép lại với thật nhiều cảm xúc lắng đọng. Thông qua một vài con số “biết nói”, chúng ta có thể thấy được phần nào tâm sức mà CBNV BID và những nhà hảo tâm trong cả nước dành cho chương trình ý nghĩa này.