#

SẮC MÀU OLYMPIC BIDGROUP 2019

Ngày 03/06/2019

Thể thao không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, là thành tích, là việc phá kỷ lục. Quan trọng hơn, thể thao cho ta tinh thần, nghị lực và sự quyết tâm vượt lên chính mình.

Với Olympic BIDGroup 2019, chúng ta đã cùng nhau làm được nhiều hơn thế! Thể thao đã khơi dậy cảm xúc tích cực và trở thành sợi dây kết nối những trái tim và tâm hồn đồng điệu.