Real Estate

BIDHOMES EDEN GARDENS
Tên dự án: Bidhomes Eden Gardens
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BIDGROUP
Tổng thầu thi công: BIDCONS

  • Real Estate
  • Thành phố Thái Bình - Hà Nội
  • Hotline: 093623036