#

BIDGroup bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Ngày 06/12/2019

Ngày 02/12/2019, Công ty Cổ phần BIDGroup đã ban hành Quyết định của Hội đồng Quản trị do Chủ tịch HĐQT Trần Văn Mạnh ký về việc bổ nhiệm anh Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BIDGroup.

Anh Nguyễn Đình Dũng sinh năm 1974 tại Hưng Yên, anh tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng của trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh đã có nhiều năm đảm nhiệm những vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp xây lắp như Công ty cổ phần Sông Đà 207, Công ty TNHH TM Xây dựng Nam Á, Công ty CP Công nghệ Xây dựng Hoàng Nam…

Gia nhập đại gia đình BIDGroup vào tháng 7/2019, với kinh nghiệm dầy dặn, hiểu biết sâu rộng và tinh thần nhiệt huyết của mình, anh Dũng đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Ban Xây dựng, đặc biệt là trong việc triển khai dự án trọng điểm BID Residence.

PTGĐ Nguyễn Đình Dũng trong lần trả lời phỏng vấn VTV24 về tiến độ dự án BID Residence

Sau khi bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Trần Văn Mạnh cũng phê duyệt ban hành Quy chế cơ chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban TGĐ, nhằm thiết lập nguyên tắc hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của từng thành viên Ban TGĐ, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc điều hành hoạt động của công ty.