#

BIDGROUP NHẬN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I

Ngày 07/12/2019

Ngày 06/12/2019, BIDGroup đã được Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng hạng I theo Quyết định số 79/QĐ-HĐXD-DN.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một chứng nhận rất quan trọng đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng. Đây là căn cứ chứng minh năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình được nhà nước công nhận, bao gồm các yếu tố: tình hình tài chính ổn định; có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân, máy móc thiết bị đảm bảo thực hiện các dự án xây dựng dân dụng lớn; có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng các công trình nhà cao tầng cấp 1; có quy trình quản lý hoạt động, quản lý chất lượng phù hợp.

Với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I vừa được cấp, BIDGroup có đầy đủ căn cứ pháp lý để tham dự đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhà cao tầng. Tin tưởng rằng, đây sẽ là bước đệm để BIDGroup tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án lớn trong thời gian tới.