#

DIỄN TẬP PCCC TẠI CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN THE GARDEN HILL

Ngày 16/05/2016

Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao hiểu biết về an toàn PCCC, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi diễn tập PCCC: