# Tải Brochure
#
Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn tư nhân đa ngành Top 10 tại Việt Nam và là sự lựa chọn hàng đầu của các bên có lợi ích liên quan.

Giá trị cốt lõi

Đối với khách hàng

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội và giá cả trên cả kỳ vọng.

Đối với đối tác

Luôn thiết lập và đảm bảo lòng tin chiến lược; hợp tác trên tinh thần bình đẳng và các bên cùng có lợi.

Đối với cán bộ nhân viên

Không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường làm việc phục vụ nhân viên để từng nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực, trọng dụng và đãi ngộ để có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cả về vật chất và tinh thần.

Đối với cộng đồng

Xác định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những giá trị thiết yếu của phát triển bền vững.

Đối với đất nước và dân tộc

Luôn phụng sự vì sự thịnh vượng quốc gia, góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với cổ đông

Cam kết bảo vệ lợi ích cốt lõi, hợp pháp; tăng trưởng đột phá, ổn định và bền vững.