#
BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 11/2018
26/12/2018

Thời gian đang trôi nhanh về những ngày cuối năm, bản hòa ca cảm xúc của 12 tháng yêu thương đang lắng đọng lại như từng giọt sương trên tán lá mỗi sớm mai. Có người đón tháng 12 với tâm thế hối hả, tất bật và gồng mình thêm một chút để hoàn thành […]

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 10/2018
15/11/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 10/2018 tại đây  

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 9/2018
30/10/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 9/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 8/2018
10/09/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 8/2018 tại đây  

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 7/2018
10/08/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 7/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 6/2018
10/07/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 6/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 5/2018
10/06/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 5/2018 tại đây

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 4/2018
10/05/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 4/2018 tại đây