#
BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 XUÂN MẬU TUẤT 2018
12/02/2018

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số Xuân Mậu Tuất 2018 tại đây.

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP360 SỐ THÁNG 12/2017
12/12/2017

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 12/2017 tại đây.

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 11/2017
13/11/2017

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 11/2017 tại đây.

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 10/2017
12/10/2017

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 10/2017 tại đây.

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 9/2017
22/09/2017

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 9/2017 tại đây.  

BẢN TIN NỘI BỘ BIDGROUP 360 SỐ THÁNG 8/2017
21/09/2017

Đón đọc Bản tin nội bộ BIDGroup 360 số tháng 8/2017 tại đây.