• EN
logo
Tiên phong kiến tạo tinh hoa

NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

BID OCEAN VIEW

Tổng quan dự án

  • VỊ TRÍ DỰ ÁN: Tuy Hòa, Phú Yên
  • CHỦ ĐẦU TƯ:
  • ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN: Công ty cổ phần BIDGROUP
  • LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN:
  • QUY MÔ:
  • DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
  • DIỆN TÍCH ĐẤT:
  • THỜI GIAN THỰC HIỆN:
  • WEBSITE DỰ ÁN:

Nội dung đang được chúng tôi cập nhật

Các dự án khác